Ny Multihal i Furesø Kommune

 

Farum Gymnastikforening har bidraget aktivt i projekteringsfasen i forhold til hallens indretning og dimensionering.
Vore konkurrencegymnaster har gennem flere år måttet leje sig ind i omkringliggende kommuners gymnastikfaciliteter, hvorfor det er med særlig stor glæde, at det nu er lykkedes at få etableret Furesø Kommunes første reelle multihal med moderne springgravs faciliteter:

  • En løsskumsgrav
  • To stortrampoliner
  • To hæve/sænkegrave.
  • m.v.

I tillæg er der indrettet 2 større bevægelseslokaler, som er efterspurgt af vore rytmehold m.fl. Vi ser frem til at kunne indvie hallen, som forventes klar i forsommeren.

Her følger billedmateriale fra rejsegildet d. 09. februar 2016 
 
 
Primær hal med springgrav og tilløbsbaner

 

View modsat 


Bevægelseslokale 1. sal. 15*16 meter

 Springgrav

View modsat 

 
115 kvm bevægelseslokale i stueplan
 
 

I Farum Gymnastikforening har vi kvalitet i børnegymnastikken

Læs mere om indmeldelse

Kalender