Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

mandag den 16. december 2019 kl. 17:30

I overensstemmelse med Farum Gymnastikforenings vedtægter §6 og §8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag den 16. december 2019 kl. 17.30 i Farum Gymnastikforenings klublokale, Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af revisor

Indstilling til Valg af revisor

På den ordinære generalforsamling den 9. april 2019 i Farum Gymnastikforening blev Rasmus Vogn Kjær enstemmigt valgt som revisor for Farum Gymnastikforening. På grund af foreningens størrelse, er det blevet et krav fra Furesø Kommune, at foreningens regnskab bliver revideret af en registreret revisor.

Derfor ønsker bestyrelsen i Farum Gymnastikforening, at revisionen af det kommende regnskab, bliver udført af Furesø Revision.

Vi glæder os til, at se rigtig mange medlemmer.

Farum Gymnastikforening

På vegne af bestyrelsen

Lisbeth Blom, Formand

Kalender