Indkaldelse til ordinærgeneralforsamling 2020

 

Farum, den 7. juni 2020 

 

 

I overensstemmelse med Farum Gymnastikforenings vedtægter §6, indkaldes hermed til ordinærgeneralforsamling: 

Mandag den 22. juni 2020 kl. 19.30 i VIP Lounge i Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum

 

Tilmelding er nødvendig

På grund af situationen med Covid-19 og de generelle retningslinjer om forsamlinger, er tilmelding nødvendig til denne generalforsamling. Tilmelding skal ske via vores hjemmeside under event, senest den 20. juni.

 

Du kan – udover at høre årets beretning – bruge din stemmeret og være med til at vælge formand, 1-3 bestyrelsesmedlemmer og 2-4 suppleanter. Vi mangler kandidater til posterne, så har du lyst til at være med til at præge Farum Gymnastikforening, er du velkommen til at melde dit kandidatur inden mødet til formanden på formand@fgf.dkeller på selve generalforsamlingen. Se længere nede, hvilke opgaver bestyrelsen blandt andet varetager.

 

§ 7DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019

4.    Forslag til ændring af vedtægter

5.    Indkomne forslag

6.    Valg

a.    Formanden (vælges i lige år)

b.    Kassereren (vælges i ulige år)

c.    Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges i ulige år)

d.    Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges i lige år)

e.    Valg af suppleant/er. Der vælges maksimum 2 suppleanter. 

De vælges for 1 år ad gangen. 

f.     Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 11

7.    Eventuelt

 

Bestyrelsen skal bestå af maksimum 9 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Dette bestyrelsesmøde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Har du forslag, du vil have behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget indgives skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen dvs. den 15. juni 2020. Forslag indsendes til formand@fgf.dk.

Du kan læse mere om Farum Gymnastikforening på www.farum-gymnastikforening.dk.

 

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.

 

Farum Gymnastikforening

På vegne af bestyrelsen, Lisbeth Blom, Formand

 

 

 

 

Flere bestyrelsesmedlemmer søges!

 

Vi har brug for flere bestyrelsesmedlemmer i Farum Gymnastikforening, fordi vi har vokseværk og ambitioner. Man kan også vælge ikke at være en del af bestyrelsen, men sidde i et udvalg, som har en specifik opgave som fx Arrangementsudvalg, Tøjudvalg, Markedsføringsudvalg mv. 

 

Bestyrelsesopgaver (eksempler):

Afholdelse af springevent i Springhallen i Søndersø

Afholdelse af den årlige forårsopvisning

Budgetter og opfølgning på økonomi

Sommercamps + sommerferieaktiviteter 

Halbooking

Hjemmeside og Facebook

Kontaktperson til instruktører

Koordinering og indkøb af tøj

Markedsføring inkl. Sponsorer

Samarbejde med DGI, GymDanmark, Furesø Kommune osv.

Strategi og politikker

 

Bestyrelsen består i dag af:

 

Formand                             Lisbeth Blom – på valg – stiller op

Kasserer                             Anne Meldgaard Christiansen – ikke på valg 

Næstformand                     Maria Esberg – på valg – genopstiller IKKE

Bestyrelsesmedlem           Claus Gravgaard Sørensen – på valg – stiller op

Bestyrelsesmedlem           Rasmus Bo Hansen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem           Rune Wederkinck Andersen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem           Gregers Bisgaard – ikke på valg

 

Suppleant      Katharina Balsløw – på valg – stiller op

 

Følgende stiller op til bestyrelsen

 

Formand                             Lisbeth Blom

Bestyrelsesmedlem           Claus Gravgaard Sørensen

 

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt medlemmer til udvalg.

Kalender