Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 16. juli 2020, kl. 17:30


I overensstemmelse med Farum Gymnastikforenings vedtægter §6 og §8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 16. juli 2020 kl. 17.30 i Farum Gymnastikforenings klublokale, Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag til vedtægtsændring, se bilag
 
I forhold til foreslået regnskabsændring vil ændringen være med tilbagevirkende kraft (30. juni 2020) hvis forslaget vedtages

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.

Farum Gymnastikforening

På vegne af bestyrelsen
Lisbeth Blom, Formand

Kalender