Kære alle

Bestyrelsen i Farum Gymnastikforening følger udviklingen omkring COVID-19 (corona) tæt, og opfordrer alle til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.

Myndighedernes opdaterede vejledninger har den konsekvens, at arrangementer med forventeligt mere end 1.000 personer i marts måned, bør aflyses.
 
Farum Gymnastikforening Forårsopvisning den 21. marts er derfor aflyst.

Endvidere kan vi oplyse, at DGI har aflyst deres forårsopvisning på søndag den 8. marts som skulle afholdes i Farum Arena.

Vi vil fra bestyrelsens side løbende melde ud, såfremt der sker ændringer i myndighedernes vejledninger.

Derudover henviser vi til Furesø Kommunes generelle vejledninger om, hvordan man bør forholde sig til omgangen med coronavirus.

For så vidt angår kommende arrangementer og konkurrencer henvises endvidere til DGI og GymDanmarks anbefalinger.

Her kan I holde jer løbende opdateret:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona

Sundhedsstyrelsen, (indeholder bl.a. en Q&A)

Styrelsen for Patientsikkerhed

Statens Seruminstitut

Udenrigsministeriet, (rejsevejledninger)

Corona - hvad anbefaler DIF?

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Farum Gymnastikforening

Kalender