Information vedr. Corona

Opdateret 17. januar 2021


Der er ingen fysisk træning i Farum Gymnastikforeningen - for nu frem til og med 7. februar 2021.

Grand Prix seniorholdet, Octavia, er i den bedste nationale række og må derfor gerne træne fysisk sammen. 

 

Foreningens retningslinjer ifm. Corona - Klik herVIGTIGE FORHOLDSREGLER

 • Alle skal benytte mundbind til og fra undervisning, såfremt man færdes indendørs (det gælder også ved toiletbesøg). Børn under 12 år er undtaget. Dette gælder fra 29. oktober 2020. Vi henviser til Pjece om brug af mundbind i offentlige rum & Sådan bruger du et mundbind

 • Hold for voksne fra 22 år, må max være 10 personer. Dette gælder fra 26. okotber 2020

 • Medbring egen drikkedunk, det er ikke tilladt at drikke direkte fra vandhanerne. I Søndersø er det ikke muligt at fylde op fra vandhanen i foyer, så medbring evt. 2 drikkedunke.

 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer. Oplever man symptomer under træning, skal man straks tage hjem.
  • Man kan ikke møde op til træning, før man har et negativt testsvar  (fra en offentlig test) og i øvrigt er rask (såfremt man ikke lader sig teste, skal man have været symptomfri i 48 timer)

 • Er der en i husstanden der venter på test svar, må man gerne deltage i træning.

 • Har du været udsat for mulig smitte (eksempelvis hvis man er sendt hjem fra skole pga. en smittet i klassen og vurderet som "nær kontakt"), må man først komme til træning, når sundhedsmyndighedernes anvisninger siger at man kan komme i skole/arbejde igen. Furesø Kommune tillader at man kan komme tilbage efter 4. dagens negative testresultat (fra offentlig test), man skal fortsat testet på 6. dagen. 4. og 6. dag beregnes ud fra kontakt med den smittede.

 • Hver hal/sal har egne ind- og udgange (se oversigtskort på hjemmesiden). Det er vigtigt disse overholdes, således man ikke krydser andre grupper.
 • Hver hal/sal har egne toiletter tildelt (se i retningslinjer på hjemmesiden).

 • Forældre/søskende/venner må ikke opholde sig i hverken Farum Arena eller Søndersø før/under/efter træning (med forbehold for de forældre til børn med særlige behov). Dette gælder også cafeområder.
 • Hvis du har været udsat for smitte eller er blevet testet positiv, SKAL du straks kontakte din træner samt foreningen via mail admin@fgf.dk


SPECIFIKKE INDGANGE I FARUM ARENA & SØNDERSØHALLEN:

Se videoer for alle indgange samt oversigtskort

Generelt gælder sund fornuft, således flaskehalse ved ind- og udgange undgås.

FARUM ARENASØNDERSØHALLEN
 

UDPLUK FRA GYMDANMARK VEDR. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Hører idrætsaktiviteter til i kategorien sociale aktiviteter – og bør de derfor indstilles midlertidigt?

Nej, idrætsaktiviteter betragtes ikke som en del af de sociale aktiviteter, der skal aflyses. Træningslejre mv. kan også fortsat afholdes under hensyntagen til det gældende forsamlingsforbud og de øvrige retningslinjer.

Til gengæld bør ALLE sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter blive aflyst indtil foreløbig den 4. oktober 2020. Sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter kan fx være kaffe efter træning, filmaftener, fællesspisninger, klubaftener, forældremøder mv.

Folk undrer sig over, at deres børn må gå til træning, når de ikke må ses til sociale aktiviteter med fx deres klasse

Budskabet fra myndighederne lyder på, at der på nuværende tidspunkt fortsat må trænes og dyrkes idræt, så længe det sker inden for de gældende retningslinjer, herunder forsamlingsforbuddet.

Det er en tillid, som vi i foreningslivet gør os umage for at leve op til. Vi har klare retningslinjer for, hvordan idrætsaktiviteter kan gennemføres på ansvarlig vis og under stor hensyntagen til de gældende corona-forholdsregler.

Idrætsaktiviteterne i foreningslivet finder sted under strukturerede og ansvarlige forhold og kan derfor være et positivt element i en hård corona-tid.


GENERELLE LINKS MED MERE INFORMATION:

Sundhedsstyrelsen siden om Corona: https://www.sst.dk/da/corona

Sundhedsstyrelsens pjece: ”Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?”

GymDanmarks side om Corona: https://gymdanmark.dk/covid-19-retningslinjer/

DIFs side om Corona: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

Kalender