Farum Gymnastikforening er sammen med Furesø Kommune og seks andre lokaleidrætsforeninger gået sammen om at kunne tilbyde Idrætstalenttilbuddet til medlemmer med et særligt talent.

Se Farum Gymnastikforenings informationsmateriale her ved at klikke her

Vil du høre mere, eller kender du en der vil?  

Der er online informationsmøde den 25. marts kl. 19.30 – 21.00.

Du tilmelder dig til mødet via e-mail til play@furesoe.dk

Det er et grundskoletilbud for talentfulde idrætsudøvere i Furesø Kommune, som gerne vil dyrke sporten og samtidig passe skolen og alle kammeraterne.

Idrætstalenttilbuddet er en gentænkning af den tidligere idrætstalentlinje for elever i 7. – 10. klasse. Elever som optages i idrætstalenttilbuddet forbliver i egen grundklasse, hvor de modtager undervisning. Eleverne tilbydes morgentræning to gange ugentligt faciliteret af de foreninger, som er del af tilbuddet og tager derudover del i en række tværgående arrangementer gennem året med fokus på kost, ernæring og sundhed.

Der er tilknyttet en idrætstalentkoordinator til tilbuddet, som følger eleverne og gennemfører regelmæssige trivselssamtaler. Talentkoordinatoren er også ansvarlig for at understøtte den løbende dialog foreninger og skoler i mellem.

I kan læse mere om: https://www.furesoe.dk/idrætstalenttilbud

Kalender